ઇન્ડિયા / 2022-23માં 4 વર્ષની વયે સિનિયર કે.જી.માં એડમિશન લેનારા બાળકનું બગડશે એક વર્ષ, નહીં મળે ધોરણ 1માં એડમિશન.

  • 10-Mar-2022 09:33 AM

 નવા વર્ષે ગુજરાતની સ્કૂલોમાં ચાર વર્ષની વયે સિનિયર કે.જી.માં પ્રવેશ મેળવનારા બાળકોનું એક વર્ષ બગડશે. રાજ્યના શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા શૈક્ષણિક વર્ષ 2023-24થી 6 વર્ષ પૂર્ણ કરનારા વિદ્યાર્થીઓને જ ધોરણ 1માં પ્રવેશ આપવાનો નિર્ણય લેવાયો છે. જેથી ચાલુ વર્ષે સિનિયર કે.જી.માં પાંચ વર્ષ પૂર્ણ કર્યા હોય તેવા બાળકોએ જ પ્રવેશ લેવાનો હશે. અત્યાર સુધી ચાર વર્ષ પૂરા થયા હોય તેવા બાળકોને સિનિયર કે.જીમાં પ્રવેશ અપાતો હતો. 5 વર્ષની વય થઈ જતાં તેઓ પહેલા ધોરણમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે લાયક ગણતા હતા. પરંતુ નવા નિયમના કારણે શૈક્ષણિક વર્ષમાં જો વાલીઓ પોતાના બાળકોને ચાર વર્ષે સિનિયર કે.જી.માં પ્રવેશ અપાવશે તો ત્યાર પછીના વર્ષે તેઓ ધોરણ 1માં પ્રવેશ માટે લાયક નહીં બને અને તેમને 1 વર્ષ સિનિયર કે.જીમાં રિપીટ કરવાની ફરજ પડશે.

રાજ્યના શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા પરિપત્રને કરીને ધોરણ 1માં પ્રવેશ માટેની વય મર્યાદા 2023-24થી છ વર્ષ કરવાનો નિર્ણય લેવાયો છે. જેથી 2023-24ના શૈક્ષણિક વર્ષમાં 1 જૂન 2023ના રોજ જે બાળકને 6 વર્ષ પૂર્ણ થયા હશે તેમને જ ધોરણ 1માં પ્રવેશ ફાળવવામાં આવશે. હાલ ધોરણ 1માં પ્રવેશ માટેની વય મર્યાદા 5 વર્ષ છે. જેથી શાળાઓ 3 વર્ષના બાળકને જૂનિયર કે.જી.માં, 4 વર્ષના બાળકને સિનિયર કે.જીમાં. અને 5 વર્ષના બાળકને ધોરણ 1માં પ્રવેશ આપે છે. જોકે, શૈક્ષણિક વર્ષ 2022-23માં આ ફોર્મ્યુલા મુજબ પ્રવેશ અપાશે તો મુશ્કેલી થશે તેમ દેખાઈ રહ્યું છે.

નવા શૈક્ષણિક વર્ષ એટલે 2022-23માં ધોરણ 1માં 5 વર્ષના બાળકને પ્રવેશ મળશે. પરંતુ જો તમારું બાળક 4 વર્ષનું હોય અને તમે તેને સિનિયર કે.જી.માં પ્રવેશ અપાવ્યો હશે તો તેનું 1 વર્ષ બગડશે. નવા વર્ષમાં બાળકને પાંચ વર્ષ પૂરા થયા હોય તો જ સિનિયર કે.જીમાં એડમિશન મળી શકશે. તે પછીના વર્ષે બાળક 6 વર્ષનું થતાં પહેલા ધોરણમાં પ્રવેશ મળશે. પરંતુ જો વાલી કે સ્કૂલ હાલ ચાર વર્ષના બાળકને સિનિયર કે.જીમાં પ્રવેશ આપશે તો ત્યાર પછીના શૈક્ષણિક વર્ષમાં બાળકની ઉંમર 5 વર્ષ જ થતાં તે ધોરણ 1માં પ્રવેશ માટે લાયક નહીં ગણાય. જેના કારણે તેનું એક વર્ષ બગડશે.

નવા શૈક્ષણિક વર્ષમાં તમારું બાળક 3 વર્ષનું હોય તો તેને નર્સરીમાં મૂકવું જોઈએ. એ જ રીતે 4 વર્ષનું હોય તો જૂનિયર કે.જી. અને 5 વર્ષનું હોય તો સિનિયર કે.જી.માં મૂકવું જેથી તેનું વર્ષ બગડતું અટકે. હાલની સ્થિતિને જોતાં કેટલીય સ્કૂલો આ નિયમથી અજાણ વાલીઓને અવગત કરે છે જેથી વિદ્યાર્થીનું વર્ષ ના બગડે. તો કેટલીક શાળાઓ પ્રવેશ આપી પણ દે છે.

સ્થાનિક અખબાર નવગુજરાત સમયના અહેવાલ મુજબ દીવાન બલ્લુભાઈ સ્કૂલમા નિયામક ડૉ. કિરીટ જોષીએ કહ્યું, 'શૈક્ષણિક વર્ષ 2023-24થી ધોરણ 1માં પ્રવેશ માટેની ઉંમર 6 વર્ષ કરવામાં આવી છે અને તે અંગે સરકારે અગાઉથી પરિપત્ર કરી દીધો છે. જેથી નવા શૈક્ષણિક વર્ષમાં કોઈ બાળક સિનિયર કે.જી.માં પ્રવેશ માટે જાય તો 4 વર્ષનું બાળક હોય તો તેને સિનિયર કે.જી.માં પ્રવેશ ના આપવો જોઈએ. જો વાલી 1 જૂન 2022ના રોજ બાળકને ચાર વર્ષ પૂરા થતાં હોય અને સિનિયર કે.જી.માં પ્રવેશ લે તો ત્યાર પછીના વર્ષ એટલે કે 1 જૂન 2023માં તે 5 વર્ષનો થશે. જોકે, તે વર્ષથી જ ધોરણ 1માં પ્રવેશની લાયકાત 6 વર્ષ કરવામાં આવી છે જેથી તે બાળકને ધોરણ 1માં પ્રવેશ નહીં મળે અને તેણે સિનિયર કે.જી. રિપીટ કરવું પડશે. જેથી ચાર વર્ષ પૂરા કર્યા હોય તેમને નવા વર્ષમાં સિનિયર કે.જી.માં નહીં પણ જૂનિયર કે.જી.માં પ્રવેશ લેવો જોઈએ.'

Share This :

Related Articles

Leave a Comment